نظارت و مدیریت بر انجام فعالیت های اقتصادی و ایجاد درآمد برای نیل به خودکفایی با سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد ( به استناد ماده ۳ قانون تشکیل صندوق و بند ط ماده ۳ اساسنامه صندوق و ماده۴۲ آیین نامه مالی و معاملاتی صندوق)
برنامه ریزی، تدوین و اجرای طرح های سرمایه گذاری به منظور افزایش درآمد اختصاصی صندوق با هماهنگی سایر واحدها بصورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
نظارت بر اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه های ذیربط خود شامل: تجارت الکترونیک، گردشگری و هتلداری، معاملات بورس، سهام و اوراق بهادار، خرید ،ساخت و فروش پروژه‌ های عمرانی، خدمات نوین کسب درآمد (بیمه و…)
نظارت بر تنظیم بخشنامه های ابلاغی وام خرید کالا به دانشگاه های علوم پزشکی از طریق واحد تجارت الکترونیک و با هماهنگی اداره تسهیلات دانشجویان
مسئول برگزاری تشریفات قانونی مناقصه هاو مزایده های مربوط به سرمایه گذاری با همکاری معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع
انجام هماهنگی برای برگزاری جلسات کمیسیون سرمایه گذاری و مسئول اجرای مصوبات آن (ماده ۴۶و۴۷ آیین نامه مالی و معاملاتی صندوق)
تنظیم پیش نویس ها و گزارش ها در حوزه سرمایه گذاری برای طرح در جلسات هیات امنای صندوق.
سرپرستی و ارزشیابی کارکنان تحت نظارت
شرکت در جلسات و سمینارهای مربوط به حوزه سرمایه گذاری
تنظیم برنامه عملیاتی سالانه واحد تحت نظارت.
ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق
ارائه پیشنهاد به منظور تسریع و تسهیل در امور جاری
انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب قوانین و مقررات