در راستای توسعه شیوه های جدید اعطای تسهیلات به دانشجویان

به منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت دانشجويان مستعــد و عموم دانشـــجويان، صـــنـدوق رفاه دانشــجويان در تاريخ 1352/05/17 تأسيس گرديد و زير نظــر وزارت فرهنگ و آموزش عالي نسبت به ارايه خدمات به دانشــجويان فعاليت مي‌نمود.در خـــــرداد ماه 1366 فعاليت صنــدوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت از صنـــدوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مستقل گرديد.با تصويب قانون و اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان در 1371/12/09 توسط مجلس شوراي اسلامـي، صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت به عنوان يكي از سازمان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نسبت به ارايه خدمات به دانشجويان عزيز ايران اسلامي در حال فعاليت مي‌باشد. در راستای توسعه شیوه های جدید اعطای تسهیلات به دانشجویان با هدف افزایش کیفیت خدمات، تلاش در جهت کسب منابع مالی جدید برای استمرار ارائه خدمات با کیفیت به دانشجویان، انجام فعالیت های سرمایه گزاری و اقتصادی، به عنوان یکی از منابع تامین اعطای تسهیلات، چابک سازی صندوق در فرآیند ارائه تسهیلات و صدور مجوزها در تاریخ 1391/6/6 با تصویب مجلس شورای اسلامی، صندوق در شمول بند “ب” ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارگرفت و به منظور تحقق اهداف یادشده، آیین نامه های اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی جدید صندوق توسط اعضای محترم هیات امنای صندوق تصویب و توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1392/06/10 ابلاغ گردید.

48 +
پروژه های خوابگاهی در دست اجرا
64 +
تعداد دانشگاه ها
8 +
تنوع تسهیلات
499 +
تعداد خوابگاه ها